Organisatie & Informatica Advies
Wat Wat is er belangrijk?Financiën en IT zijn voor vrijwel iedere organisatie belangrijke aandachtsgebieden. Bij de meeste organisaties zijn het ondersteunende en faciliterende functies. Maar ze zijn wel de steunpilaren voor een alerte en gerichte sturing van uw organisatie. Zonder een goed inzicht in de stand van zaken, financieel en logistiek, kunt u geen koers bepalen. Zonder een soepel lopende geautomatiseerde ondersteuning kan geen uitvoering gegeven worden aan uitgezet beleid en lopen de activiteiten steeds weer van de rails. Dat is een reden temeer om te zorgen dat de zaken op deze gebieden soepel en geruisloos verlopen. En dat vraagt een goede inrichting van processen, kwaliteitsbewuste ontwikkeling en aansluiting op de primaire bedrijfsactiviteiten. Het gaat daarbij om het optimaal op elkaar afstemmen van de activiteiten op het gebied van financieel beheer en administratie en de governance van de primaire processen. Wat de IT betreft is het belangrijk dat systemen waarmee gewerkt wordt betrouwbaar en veilig zijn, dat ze passen bij de manier van uitvoering en onderling goed op elkaar aansluiten. Een heel complex van aandachtspunten dus, waarin het soms lastig is te kiezen waar de prioriteiten moeten liggen en waar veranderingen het beste effect zullen sorteren. Vanuit jarenlange ervaring bij financiële instellingen, uitkeringsorganisaties en dienstverleners kan OBIN hierbij ondersteunen: integraal, onderbouwd en gedegen. >>Uitgevoerde opdrachten<<
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317