Organisatie & Informatica Advies
Wanneer Wanneer kunnen we beginnen? Of liever nog: wanneer is alles rond? Tijd is geld, dus een goed gebruik van de beschikbare tijd is essentieel. Dat betekent plannen: hoeveel tijd is nodig om een verandering door te voeren of een product op te leveren, welke capaciteit is nodig, welke kennis en deskundigheden zijn vereist? En natuurlijk: aan welke wettelijke en kwaliteitseisen moet het eindresultaat voldoen? Omdat er nooit een ongelimiteerd budget zal zijn of sprake is van een open tijdsplanning moet er steeds een afweging gemaakt worden tussen tijd, geld en kwaliteit. Daarbij is het goed de 80/20 regel te hanteren: wat zijn de marginale kosten van een kwaliteitsverbetering, om te voorkomen dat 80%van de kosten gemaakt worden voor 20% van het resultaat. OBIN kan snel schakelen en u duidelijkheid geven over de haalbaarheid van uw plannen en van gestelde termijnen en deadlines. Dat is waar de opgebouwde ervaring met complexe projecten, grote veranderingstrajecten en daadwerkelijke implementatiesdirect voordeel oplevert.Maar ook als u op korte termijn een oordeel over een organisatieonderdeel, een informatiesysteem of een opgeleverd IT product nodig hebt is OBIN in staat dit op tijd te leveren.
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317