Organisatie & Informatica Advies
Project management Projecten zijn er in alle soorten en maten. Een algemeen kenmerk lijkt echter te zijn dat ze altijd langer duren en meer kosten dan gepland. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de projectdoelen bij het starten van het project nog niet helder genoeg zijn. Dit vraagt dus om doelgerichte beheersing (project management), bij de start èn tijdens de duur van het project. Projectmanagement is erop gericht om het projectdoel te bereiken, binnen de vastgestelde tijd en binnen het beschikbare budget. Het draait daarbij om het vinden van een balans tussen het meebewegen met de ondernemingsdoelen die het project dient en het voorkomen van “creeping”, het steeds verder uitdijen van het eisenpakket. De projectorganisatie is een tijdelijke bundeling van de inzet van mensen, gericht op het specifieke doel van het project. Dat houdt in dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet vanzelfsprekend zijn, maar voor ieder project opnieuw ontworpen moeten worden met het specifieke doel voor ogen. Daarbij gaat het om vraagstukken als: Wie beslist over de koers, investeringen en de vormgeving en kwaliteit van het eindresultaat? Hoe vindt de aansturing binnen het project plaats? Hoe wordt een goede interactie en samenwerking met de omgeving bewerkstelligd, welke coalities zijn nodig? Hoe wordt omgegaan met inzet van partijen buiten de projectorganisatie? Hoe wordt een goede overdracht en inbedding van de projectresultaten bewerkstelligd? Helderheid hierover, zo vroeg mogelijk tijdens de loop van het project, draagt bij aan een succesvol verloop van het project. Een project managen betekent tegelijkertijd sturen op de verwachtingen èn op tijd, geld & kwaliteit èn ondertussen de projectorganisatie goed door laten draaien èn een goede communicatie in stand houden. Dat is geen geringe opgave. Op basis van jarenlange projectmanagement ervaring kan OBIN bijdragen aan het succes van uw projecten door: Heldere formulering van de doelstellingen die ook tijdens het projectverloop gemonitord worden. Een solide projectorganisatie. Het inbouwen van veiligheidsmaatregelen als fall-back scenario’s en concessieprocedures. Een goed rapportagesysteem.
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317