Organisatie & Informatica Advies
Management Informatie Managen is sturen en regelen. Daarvoor is dus informatie nodig die gaat over die zaken die “gemanaged” moeten worden op bestuurlijk niveau; compact, signalerend, overzichtelijk, to the point is; met een vaste regelmaat wordt opgeleverd ; betrouwbaar, begrijpelijk en relevant is. Iedere organisatie beschikt over een overvloed aan gegevens. Maar welke daarvan zijn nu belangrijk, en hoe sluiten ze op elkaar aan? In een vechtmarkt waar elk incident tot klantenverlies leidt is andere informatie nodig dan bij een overheidsorganisatie waar de zorgvuldigheid en rechtmatigheid voorop staat. Management informatie is niet alleen financieel van aard. Om uw organisatie goed te kunnen besturen hebt u ook informatie nodig over uw klanten, kwantitatieve logistieke gegevens en informatie over het functioneren van de interne organisatie en een inzicht in het lerend en innoverend vermogen van uw organisatie. De aanpak van OBIN hierbij is tweeledig: op basis van de nu al beschikbare informatie zo snel mogelijk de meest noodzakelijke informatie produceren èn voor de wat langere termijn een gedegen management dashboard ontwikkelen op basis van de bedrijfstypologie, het besturingsmodel en de kritische succesfactoren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van technieken als de Balanced ScoreCard.
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317