Organisatie & Informatica Advies
Links Door de betrokkenheid bij beroeps- en vakorganisaties wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van deskundigheid en uitwisseling van ervaringen. Dit gebeurt door het lidmaatschap van:
De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).De NBA bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening dooraccountants ten dienste van het algemeen belang en behartigt hun gemeenschappelijk belang. ISACA biedt IT professionals de hulpmiddelen, training en opleidingen die bijdragen aan een verbreding van hun beroepsmatige mogelijkheden. Isaca is de initiator van COBIT, de Control Objectives for IT. De NOREA is de beroepsorganisatie van gekwalificeerde IT-auditors (RE’s) in Nederland. RE’s beoordelen en adviseren over de kwaliteit van IT-toepassingen en door ondersteuning van EDP auditors op het gebied van kwaliteitsbevordering, beroepsontwikkeling, opleidingen, belangenbehartiging, ondersteuning bij beroepsvraagstukken, congressen en workshops, publicaties op het terrein van de IT-auditing.
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317