Organisatie & Informatica Advies
Kwaliteitsverbetering Er is een groot aantal methoden voor kwaliteitsmanagement: INK/EFQM, ISO9000, TQM, Lean, Six Sigma, TOC, om er een aantal te noemen. De vraag is welke aanpak het meest geschikt is voor uw organisatie en hoe die dan vertaald moet worden naar de concrete situatie in uw bedrijf of instelling. En dat vooral als er bij u geen duidelijke productlijnen te onderkennen zijn, als het merendeel van uw medewerkers nooit direct contact heeft met “de klant” en het grootste deel van uw budget besteed wordt aan niet direct aan producten of diensten toe te wijzen activiteiten. Een kwaliteitssysteem is maatwerk, u kunt er niet mee volstaan het receptenboek van de buren over te nemen. De kwaliteit van uw product of dienst ontstaat in de relatie met ùw klanten. Èn de betrokkenheid van uw medewerkers is essentieel. Zij kennen het bedrijfsproces van binnenuit, weten waar zaken stroef lopen of misgaan, kunnen de knelpunten signaleren en verbeteringen aandragen. Het gaat er juist om, om deze verbeterkracht te mobiliseren en richting te geven. Processen in kaart brengen, de Plan-Do-Check-Act cyclus inrichten, knelpunten opsporen zijn onderdelen van dit proces, maar hoe wordt continue verbetering op gang geholpen? Op welke wijze kunnen veranderingen in uw kwaliteitssysteem doorgevoerd worden zodat ze blijvend zijn? OBIN kan u hierbij begeleiden, door samen met u en uw medewerkers de ontwikkelingsvisie op te bouwen en voor een goede verankering van kwaliteitsmanagement te zorgen.
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317