Organisatie & Informatica Advies
Ben ik in “control”? Tegenstrijdige cijfers, onverwachte budgetafwijkingen, veel te late rapportages en administratieve achterstanden. Achteraf zijn de oorzaken aan te wijzen, maar daar hebt u niet veel aan. De neiging bestaat nogal eens om ervan uit te gaan dat: non-compliance & a reason = compliance. Maar daarop kunt u uw bedrijfsvoering niet baseren. Uw klanten accepteren dat ook niet van u. Dus moet de management control cyclus opnieuw kritisch bekeken worden, moeten knelpunten verwijderd worden en het hele financiële beheersingsproces strakgetrokken worden. Ook van buitenaf wordt de druk steeds groter om de Corporate Governance adequaat vorm te geven. Sinds de grote financiële debacles van de afgelopen jaren worden steeds stringentere eisen gesteld aan de integriteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Dit neemt de vorm aan van wetgeving zoals Sarbanes-Oxley (SOx) in de VS, Europese richtlijnen (o.a. Basel en Solvency) en nationale corporate governance regels. In Nederland heeft de commissie Tabaksblatt in 2003 een Corporate Governance Code opgesteld die voor het laatst in 2016 weer herzien en aangevuld is. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Dit omvat de kwalificaties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van b.v. de RvC, RvB, aandeelhouders etc., de regels voor de besluitvorming, de structuur waarbinnen de doelstellingen worden vastgesteld en de manieren waarop die verwezenlijkt en gemonitord worden. Er zitten dus twee kanten aan corporate governance: strategie en besturing enerzijds, en de interne beheerssystemen anderzijds. De regels richten zich vooral op de taakverdelingen bij strategie en besturing. Maar hoe het interne beheersingssysteem en het stelselmatig risicomanagement moeten worden ingericht wordt aan u overgelaten. En dat is nu juist vaak het gebied waar een blik van buitenaf kan helpen. OBIN kan u hierbij assisteren, op grond van deskundigheid en ervaring met het COSO Enterprise Risk Management Framework en COBIT framework voor IT beheersmaatregelen en met technieken zoals Balanced Scorecard, Activity Based Costing, doorvertaald naar de praktische toepassing van de informatievoorziening.
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317