Organisatie & Informatica Advies
Hoe U wilt veranderingen doorvoeren en bent nog op zoek naar de beste manier op dit te doen.Of nu volstrekt helder is waar het om gaat of niet, een oriënterend gesprek kan altijd nuttig zijn: om uw visie te toetsen, mogelijke oplossingen te bezien of te horen hoe andere organisaties dit hebben gedaan.Van OBIN kunt u duidelijkheid verwachten, zowel bij de start als gaandeweg. Er is altijd meer dan één weg om van A naar B te komen. En daarbij gaat het niet alleen om de uit te voeren activiteiten volgens een blauwdruk of stappenplan. Om succesvol te zijn zal in de aanpak ook aandacht besteed moeten worden aan de communicatie, vooraf en gedurende het proces. Als belangrijke belanghebbenden niet worden betrokken bij het uitzetten van de koers dan zullen ze zich in de boot genomen voelen en onderweg het schip verlaten. Als er geen oog is voor bestaande weerstanden of er niet geluisterd wordt naar tegenargumenten dan zal de verandering vastlopen in een groeiend web van tegenstand. OBIN brengt kennis en expertise in om de aanpak helder te krijgen, de beste veranderstrategie te kiezen en tijdens de uitvoering de kwaliteit te verhogen, de doorlooptijd te bekorten en veranderingen te verankeren.Een eerste gesprek is altijd kosteloos. Audits en onderzoeken kunnen, zo nodig na een vooronderzoek, tegen een vaste prijs uitgevoerd worden.
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317