Organisatie & Informatica Advies
Home OBIN Organisatie en Informatica Advies opereert op het snijvlak tussen organisatiekunde, bestuurlijke informatievoorziening, financial controlling en informatiekunde met als doel het slaan van een brug tussen beleid en uitvoe­ring. Sleutelwoorden bij de uitvoering van onze opdrachten zijn: samen­werking, resultaat­gerichtheid en het nakomen van afspraken. OBIN verleent adviesdiensten, kan deze adviezen als projectverantwoor­delijke realise­ren en voert ook audits uit. Op grond van brede ervaring en in de praktijk getoetste kennis adviseert en ondersteunt OBIN organisaties waar de volgende vragen leven: Ben ik “in control”? Welke management informatie is nodig om goed te sturen? Kwaliteitsverbetering inzetten, maar hoe? Wat valt er te verbeteren aan onze automatisering? Hoe kan ik mijn projecten beter managen?
wie wie home home hoe hoe wat wat waar waar wanneer wanneer links links Rechts Rechts
© OBIN   e - info@obin-advies.nl  -  Handelsregister Amersfoort nr. 08057547  -   BTW nr. 8114.65.317